Αφού γραφτείτε στο sms2go.gr, έχετε δωρεάν 5 sms για να μπορέσετε να δοκιμάσετε την υπηρεσία μας. Η εγγραφή είναι δωρεάν και δεν υπάρχει πάγιο τέλος για την χρήση της υπηρεσίας. Για να γραφτείτε πατήστε εδώ.

Αποστολή SMS

Καταρχάς εισάγετε τον αποστολέα που θα εμφανίζεται στο κινητό του παραλήπτη του μηνύματος. Το πεδίο του αποστολέα μπορεί να περιέχει μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες ή μέχρι 13 ψηφία.

Το κείμενο του μηνύματος μπορεί να είναι μέχρι 612 ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες.

Η χρέωση είναι διπλή για τα μηνύματα από 161 έως 306 χαρακτήρες, τριπλή από 307 έως 459 και τετραπλή από 460 έως 612. Οι χαρακτήρες : € , [ , ], { , } , ~ , ^ , | και \ απαιτούν μεγαλύτερο μέγεθος και λαμβάνονται σαν 2 χαρακτήρες.

Μην εισάγετε το κείμενο από άλλα προγράμματα με αντιγραφή-επικόλληση, αλλά να το γράφετε γιατί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με ορισμένους χαρακτήρες. Σε κάθε περίπτωση ο μετρητής που είναι ακριβώς από κάτω σας δείχνει πόσους χαρακτήρες ακόμα μπορείτε να εισάγετε χωρίς να αυξηθεί η χρέωση (ίδιο αριθμό sms) και δίπλα εμφανίζεται ο αριμός μηνυμάτων που αποτελείται το κείμενο που γράφετε, χρήσιμο όταν υπερβείτε τους 160 χαρακτήρες (long sms). Επίσης όταν πατήσετε αποστολή και το κείμενο είναι πάνω από 160 χαρακτήρες εμφανίζεται μήνυμα που σας ενημερώνει για την επιπλέον χρέωση.

Τώρα έχετε 3 επιλογές για να στείλετε τα μηνύματά σας :

• Το πιο απλό για να στείλετε sms σε ένα ή περισσότερα κινητά τηλέφωνα (μέχρι 10) τα οποία δεν τα έχετε αποθηκεύσει στις επαφές σας, είναι να συμπληρώσετε τους αριθμούς των κινητών, έναν σε κάθε γραμμή. Τα τηλέφωνα μπορεί να είναι στη μορφή 69… ή 3069… ή +3069…

• Αν έχετε αποθηκεύσει τις επαφές σας σε κάποια ομάδα μπορείτε πολύ εύκολα να στείλετε το μήνυμά σας επιλέγοντας την ομάδα ή τις ομάδες που θέλετε. Επίσης πατώντας πάνω στο όνομα της ομάδας μπορείτε να επιλέξετε/αποεπιλέξετε όσες επαφές θέλετε για ομάδες μέχρι 600 επαφές.

• Ο τρίτος τρόπος είναι πολύ βολικός αν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες και έχετε τα τηλέφωνά τους αποθηκευμένα σε αρχείο Excel, κειμένου ή .csv. Αν ανεβάσετε αρχείο Excel, πρέπει να επιλέξετε το φύλλο εργασίας και στη συνέχεια τη στήλη με τα τηλέφωνα.

Για τα αρχεία κειμένου σε κάθε γραμμή πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός τηλεφώνου. Το αρχείο μπορεί να έχει μέχρι 100.000 τηλέφωνα. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε τέτοιο αρχείο με το σημειωματάριο (notepad) των Windows.

Αν έχετε τα τηλέφωνα σε αρχείο Excel μπορείτε με αντιγραφή – επικόλληση της στήλης με τα τηλέφωνα, να δημιουργήσετε ένα αρχείο txt με το σημειωματάριο (notepad). Για παράδειγμα ένα αρχείο με τα παρακάτω περιεχόμενα είναι αποδεκτό και θα στείλει το μήνυμα σε 4 παραλήπτες :

6931234561
306941234562
6971234563
306901234564

Όταν πατήσετε ‘αποστολή’ εμφανίζεται μήνυμα που θα σας ενημερώνει σε πόσα άτομα πρόκειται να αποσταλεί το μήνυμά σας. Αν συμφωνείτε πατάτε ‘ΟΚ’ και η αποστολή αρχίζει αμέσως. Με οποιονδήποτε τρόπο αποστολής υπάρχει φιλτράρισμα διπλών τηλεφώνων. Δηλαδή αν κάποια τηλέφωνα εμφανίζονται πάνω από μία φορά στις ομάδες ή στο αρχείο, τελικά αποστέλλεται μία μόνο φορά το μήνυμα σε αυτά τα κινητά. Η ταχύτητα αποστολής είναι περίπου 5.000 sms το λεπτό. Κατά την διάρκεια της αποστολής, αν στέλνετε σε πολλούς παραλήπτες, βλέπετε την εξέλιξη της αποστολής και σας εμφανίζεται σχετικό μήνυμα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή.

Ομάδες – Επαφές

Πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις μαζικές αποστολές είναι η δημιουργία ομάδων. Μπορείτε πολύ εύκολα να δημιουργήσετε όσες ομάδες θέλετε. Η κάθε ομάδα μπορεί να έχει όσες επαφές θέλετε.
Αρχικά επιλέγετε ‘Δημιουργία νέας ομάδας’, εισάγετε το όνομα της ομάδας που επιθυμείτε και πατάτε ‘Αποθήκευση’. Μπορείτε να αλλάξετε όνομα σε μία ομάδα ή να την διαγράψετε οριστικά (και τις επαφές της) επιλέγοντας από την λίστα την ομάδα και πατώντας ‘Επεξεργασία ομάδας’.

Για να εισάγετε επαφές σε μία ομάδα, επιλέγετε την ομάδα από την λίστα και πατάτε ‘Δημιουργία / Επεξεργασία επαφών’. Μπορείτε να εισάγετε μεμονωμένες επαφές γράφοντας στο πάνω πίνακα το τηλέφωνο, το όνομα και το επίθετο της επαφής και πατώντας ‘προσθήκη’. Μπορείτε να εισάγετε μόνο το τηλέφωνο ή μόνο το τηλέφωνο και το όνομα.

Για να εισάγετε πολλές επαφές είναι πιο εύκολο να τις εισάγετε από αρχείο. Το αρχείο πρέπει να είναι αρχείο Excel (.xls), κειμένου (.txt) ή csv. Αν ανεβάσετε ένα αρχείο Excel, θα πρέπει να επιλέξετε το φύλλο εργασίας, στη συνέχεια τη στήλη με τα τηλέφωνα και αν θέλετε, τις στήλες με τα ονόματα και τα επίθετα. Για τα αρχεία κειμένου σε κάθε γραμμή πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός τηλεφώνου και μετά μπορεί να υπάρχει κενό (ή κόμμα), το όνομα της επαφής, κενό (ή κόμμα) και το επίθετο της επαφής. Το όνομα και το επίθετο δεν είναι υποχρεωτικά. Το αρχείο μπορεί να έχει μέχρι 50.000 επαφές. Αν θέλετε να εισάγετε περισσότερες επαφές μπορείτε στη συνέχεια να ανεβάσετε και άλλο αρχείο. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε τέτοιο αρχείο με το σημειωματάριο (notepad) των Windows. Αν έχετε τις επαφές σας σε αρχείο Excel μπορείτε με αντιγραφή – επικόλληση των στηλών, να δημιουργήσετε ένα αρχείο txt με το σημειωματάριο. Το αρχείο με περιεχόμενα :

6931234561 Γιάννης
306941234562 Νίκος Αντωνίου
6971234563
306901234564,Πέτρος,Δήμας

είναι αποδεκτό και θα εισάγει 4 επαφές στην ομάδα.

Επίσης μπορείτε να εισάγετε εύκολα και γρήγορα επαφές αν τις έχετε αποθηκευμένες στο Outlook ή στο Thunderbird. Πρέπει να κάνετε export (εξαγωγή) των επαφών σε αρχείο κειμένου csv (comma separated values). Φροντίστε να συμπεριλαμβάνονται τα κινητά τηλέφωνα των επαφών σας. Σώστε το αρχείο στον υπολογιστή σας και μετά από την υπηρεσία μας (Δημιουργία/Επεξεργασία επαφών) επιλέγετε το αρχείο αυτό και πατάτε “προσθήκη”.

Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να ταξινομήσετε αλφαβητικά τις επαφές μιας ομάδας κατά το όνομα, το επίθετο ή να εμφανίζονται με την σειρά εισαγωγής. Απλά πατάτε στον πίνακα με τις επαφές πάνω πάνω στο πεδίο “Όνομα” για να γίνει ταξινόμηση ώς προς το όνομα. Το βελάκι δίπλα δηλώνει αν είναι αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση. Ομοίως πατάτε στο πεδίο “Επίθετο” για να γίνει ταξινόμηση ώς προς το επίθετο, ενώ αν πατήσετε 2 φορές και δεν υπάρχει βελάκι, οι επαφές εμφανίζονται με την σειρά εισαγωγής τους. Όπως ορίσετε εδώ να εμφανίζονται οι επαφές της ομάδας, με την ίδια σειρά θα εμφανίζονται και στην σελίδα “αποστολή sms” αν πατήσετε στο όνομα της ομάδας.

Αναφορές παράδοσης

Στην φόρμα ‘αναφορές παράδοσης’ βλέπετε συγκεντρωτικά τις 100 τελευταίες αποστολές που έχετε κάνει. Εμφανίζονται η ημερομηνία αποστολής, το πλήθος των μηνυμάτων καθώς και το κόστος για κάθε μια αποστολή.
Πατώντας στο εικονίδιο δεξιά από μια αποστολή θα δείτε αναλυτικά όλα τα sms της αποστολής αυτής. Αν πατήσετε το άλλο εικονίδιο με σχήμα “X” θα διαγράψετε την αποστολή αυτή από τις αναφορές σας και δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτήν.

Αν λοιπόν ανοίξετε μία αποστολή εμφανίζονται ο αριθμός του παραλήπτη, ο αποστολέας του sms, το κείμενο του sms, η κατάσταση και το κόστος. Το κείμενο εμφανίζεται μόνο στο πρώτο sms. Η κατάσταση μπορεί να πάρει τις τιμές : παραδόθηκε, αποστάλθηκε, απέτυχε, λάθος/άγνωστος αριθμός. Η σημασία τους είναι:

• παραδόθηκε : το μήνυμα έχει παραδοθεί στο κινητό του παραλήπτη
• αποστάλθηκε : το μήνυμα έχει αποσταλεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αλλά δεν έχει έρθει αναφορά παράδοσης. Το πιο πιθανόν είναι ότι το κινητό τηλέφωνο είναι κλειστό ή εκτός κάλυψης δικτύου. Όταν το κινητό ανοίξει ή βρεθεί εντός δικτύου θα παραλάβει το μήνυμα.Επίσης μπορεί να έχει παραδοθεί, αλλά να μην μας έχει έρθει αναφορά παράδοσης.
• απέτυχε : το μήνυμα δεν παραδόθηκε στο κινητό. Συνήθως έχει καταργηθεί ο αριθμός του κινητού που στέλνεται το μήνυμα, οπότε και η κατάσταση ‘απέτυχε’ εμφανίζεται αμέσως. Επίσης αν ο αριθμός είναι ενεργός αλλά το κινητό είναι κλειστό για πάνω από 2 ημέρες, τότε το μήνυμα χάνεται και η κατάσταση γίνεται ‘απέτυχε’ από ‘αποστάλθηκε’.
Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε τις αναφορές παράδοσης μιας αποστολής σε αρχείο excel, πατώντας στο μπλε βελάκι “download report” που είναι πάνω από τον πίνακα με τις αναφορές.
Οι αποστολές που έχουν γίνει παλαιότερα από ένα χρόνο, διαγράφονται περιοδικά από το σύστημα.

Προσωποποιημένα SMS

Τα προσωποποιημένα sms σας δίνουν την δυνατότητα να ξεφύγετε από την απρόσωπη μαζική αποστολή μηνυμάτων, που όλα τα μηνύματα έχουν το ίδιο κείμενο. Μπορείτε να στείλετε ταυτόχρονα όσα μηνύματα θέλετε στις επαφές σας εισάγοντας το όνομα και το επίθετο του κάθε παραλήπτη στο κείμενο του μηνύματος. Έτσι ο παραλήπτης δεν έχει την αίσθηση ότι του έχει έρθει ένα μήνυμα από μαζική αποστολή αλλά ότι το μήνυμα αυτό έχει γραφτεί για αυτόν.

Η διαδικασία για να στείλετε προσωποποιημένα μηνύματα είναι όπως συνήθως, απλά γράφετε τους χαρακτήρες %fn% όπου θέλετε να εμφανίζεται το όνομα και %ln% όπου θέλετε να εμφανίζεται το επίθετο του παραλήπτη. Φυσικά για να γίνει η αντικατάσταση του ονόματος/επιθέτου για ένα μήνυμα θα πρέπει να υπάρχει κάποια επαφή αποθηκευμένη σε μία ομάδα σας με το ίδιο τηλέφωνο με αυτό του παραλήπτη του μηνύματος. Αν κάνετε αποστολή από ομάδες επαφών, τότε είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει αποθηκευμένη επαφή με αυτό το τηλέφωνο.

Έτσι για παράδειγμα αν έχετε την παρακάτω επαφή σε μία ομάδα σας:

6912345678 Νίκος Παπαγεωργίου
και στείλετε στο 6912345678 το μήνυμα με κείμενο:
“Αγαπητέ κ. %ln%, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά …”
θα εμφανιστεί στο κινητό του παραλήπτη με αριθμό 6912345678 ως εξής:
“Αγαπητέ κ. Παπαγεωργίου, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά …”
Η χρέωση είναι ίδια απλά πρέπει να προσέχετε τους χαρακτήρες που θα έχει τελικά το μήνυμά σας μετά από την αντικατάσταση του ονόματος/επιθέτου. Έτσι αν μετά την αντικατάσταση του ονόματος ένα μήνυμα έχει μήκος 165 χαρακτήρες θα χρεωθεί σαν 2 (long sms).